Ελευθερία Πετρουλάκη - Μέλλου

Ηπατίτιδα B και C σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα υποκατάστασης. Αντιμετώπιση θεραπεία πρόληψη προφύλαξη

Παπαιωάννου Ε., Γιώτη Φ., Κοντού Ε., Μπιρλιράκη Π., Πετρουλάκη Ε., Τσακλακίδου Δ. 29ο Πανελλήνιο νοσηλευτικό συνέδριο, Ιωάννινα, Μάιος 2002

H βαρύτητα των ηπατιτίδων σε εξαρτημένους χρήστες οπιοειδών στην Α Μονάδα Υποκατάστασης Αθήνας

Ελ.Πετρουλάκη, Δ.Τσακλακίδου, Αν.Χησιμέλλη, Αν.Υφαντής Ά.Κοκέβη17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική, Απρίλιος 2002

Ηπατολογικά προβλήματα σε δείγμα ενδοφλέβιων χρηστών ηρωίνης που παρακολουθούν πρόγραμμα υποκατάστασης

Ε.Πετρουλάκη, Δ.Τσακλακίδου, Δ.Δημητρουλόπουλος, Ε.Παρασκευάς, Α.Κοκκέβη 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2004

Λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C – Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

Ε. Πετρουλάκη, Δ.Οικονόμου, Δ.Τσακλακίδου, Α.Χησιμέλλη, Κ.Σβορώνος, Α.Κοκκέβη 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως,  Μάιος 2004

HCV – Ηπατοπάθεια σε δείγμα ενδοφλέβιων χρηστών ηρωίνης

Ε. Πετρουλάκη, Δ.Τσακλακίδου, Δ.Οικονόμου, Κ.Σβορώνος, Α.Χησιμέλλη, Α.Κοκκέβη18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, Μάιος 2004

HIV οροθετικοί χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (HIV+ΧΕΝ): Χαρακτηριστικά και πορεία στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ

Αναγνώστου Ολ, Πετρουλάκη Ελευθερία, Μίχα Κ, Σωτηροπούλου Χρ, Τσαντήλας Α, Κότσαλης Α, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα, Noέμβριος 2004

Αποτελέσματα εμβολιασμού ηπατίτιδας β σε δείγμα πληθυσμού ενδοφλέβιων χρηστών ηρωίνης που παρακολουθούν πρόγραμμα Υποκατάστασης

Ελ.Πετρουλάκη, Δ.Τσακλακίδου, Δ.Δημητρουλόπουλος, Εμ.Παρασκευάς9ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Μύκονος, Απρίλιος 2005

TO ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – Το παθολογικό ιατρείο των Μονάδων Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ ως πρότυπο ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ειδική ομάδα πληθυσμού

Ελ. Πετρουλάκη, Π.Παπαδόπουλος, Μ.Γαρδέρη, Φ.Γιώτη, Δ.Τσακλακίδου31ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2005

Υψηλότερος δείκτης συμμόρφωσης με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη Έναντι της αγωγής με ιντρφερόνη α και ριμπαβιρίνη σε πάσχοντες από χρόνια HCV λοίμωξη υπό απεξάρτηση με μεθαδόνη

Δ. Δημητρουλόπουλος, Ελ.Πετρουλάκη, Σ.Μανωλακόπουλος, Ο. Αναγνώστου, Δ. Τσακλακίδου, Δ. Ξυνόπουλος, Κ. Τσαμακίδης, Δ.Τζουρμακλιώτης, Εμ. Παρασκευάς25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005

Η χρήση του λόγου AST/PLT ως προγνωστικού παράγοντα της ίνωσης σε ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη

Δ.Δημητρουλόπουλος, Δ.Ξυνόπουλος, Κ.Τσαμακίδης, Ελ.Πετρουλάκη, Γ.Γερασιμίδης, Σ.Πατσαβέλα, Κ.Μπαρμπάτη, Εμ.Παρασκευάς25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογία, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005