Ελευθερία Πετρουλάκη-Μέλλου

Ειδικός Παθολόγος -   2107470359, 6977080878

  • «Ηπατολογικά προβλήματα σχετιζόμενα με την κατάχρηση οινοπνεύματος» 

    Δ.Δημητρουλόπουλος,  Ε.Πετρουλάκη, Ε.Παρασκευάς, Στο: Κατάχρηση- Εξάρτηση Οινοπνεύματος :κλινικά προβλήματα- θεραπευτική αντιμετώπιση.  Εκδόσεις  ITACA 
  • 1